top of page
EPC 5 WEBSITE.gif

 EPC (Type-A)

EPC is de afkorting van energieprestatiecertificaat. Een EPC toont aan hoe energiezuinig een gebouw is. Een residentiële eenheid is bijvoorbeeld een woning, appartement of een collectief woongebouw, zoals een studentenhuis. Het EPC informeert mogelijke kopers of huurders. Soms is een EPC ook nodig als bewijs voor een premie, subsidie of renovatie.

Wat vertelt het EPC-certificaat ons ?

Tegen 2050 moet elke woning energiezuinig zijn. Concreet betekent dit dat elke woning even zuinig moet zijn als de hedendaagse nieuwbouwwoningen. Wie nu een huis koopt of huurt, krijgt met het EPC-certificaat een duidelijke kijk op de score van de woning op vlak van energie. Het EPC-certificaat geeft tevens een aantal tips en aanbevelingen hoe men de woning energiezuiniger kan maken. Met een goed EPC kunnen verkopers en verhuurders hun onroerend goed in de spotlights zetten.

Meer informatie over deze regelgeving kan u terugvinden op de website van het VEA.

EPC 3 WEBSITE.jpg
EPC 3 WEBSITE.jpg

Energielabel en energiescore

Op EPC’s staat sinds 2019 een energielabel, van F (energieverslindend) tot A+ (heel energiezuinig). Naast het energielabel toont het EPC ook de berekende energiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar).

Het energielabel en de energiescore hangen af van verschillende elementen :

 • beschermde volume, de bruikbare vloeroppervlakte, muur- , vloer- en dakisolatieramen en deuren

 • installaties voor:

  • verwarming, sanitair warm waterkoelingventilatieverlichting (enkel voor kleine niet-residentiële eenheden)

  • aanwezige installaties op zonne-energie

Wat is de procedure en wat is de prijs voor de opmaak van een EPC-certificaat ?

Wat is de procedure?

 • Dit EPC moet worden opgemaakt door een erkende Energiedeskundige type A. 

 • De energiedeskundige

  • doet de nodige vaststellingen tijdens een plaatsbezoek

  • kijkt naar de isolatiematerialen, de ramen, de installaties voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie …

  • gebruikt een softwareprogramma van de overheid.

 • De energiedeskundige maakt ook gebruik van bewijsstukken. Dat zijn documenten van de eigenaar die de aanwezigheid van isolatie, materialen of toestellen aantonen. Hiervoor ontvangt u vooraf een aanstiplijst. Hierop staat welke documenten de eigenaar aan de energiedeskundige bezorgt.

 • De opmaak van een EPC duurt meestal ongeveer een halve dag.

 • Meer informatie over het verloop van het plaatsbezoek? Zie: Plaatsbezoek energiedeskundige (EPC-pedia voor professionelen).

Wat is de prijs voor de opmaak van een EPC-certificaat?

Er is geen vaste kostprijs voor een EPC. De prijs hangt af van de complexiteit van het gebouw en de verplaatsingskosten van de energiedeskundige. De verkoper of verhuurder kan de kostprijs van het EPC niet inbrengen in de belastingaangifte

EPC Residentiële eenheid
 

Het ‘EPC Residentiële eenheid’ wordt opgemaakt voor residentiële eenheden, zoals eengezinswoningen en appartementen. Dit EPC (energieprestatiecertificaat) bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder vindt u uitleg per onderdeel en ook antwoorden op enkele veel gestelde vragen.

Situaties waarin een EPC voor een residentiële eenheid nodig is.

 • U hebt dit EPC (of een geldig EPC Bouw) nodig als u een woning, appartement, studio, … te koop of te huur stelt, maar ook als u verkoopt zonder enige vorm van publicatie (sinds 1 april 2022).
  Sinds 2022 kunt u bij verkoop enkel EPC’s gebruiken die werden opgemaakt na 2019. Dit nieuwe EPC moet reeds aanwezig zijn bij het te koop stellen.
  Vanaf 1 mei 2023 is er een EPC nodig bij alle vormen van notariële overdracht in volle eigendom.
  Meer info, zie:  Energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop of verhuur van een woning.

 • Wie een woning met een slechte energieprestatie binnen de 5 jaar renoveert, kan in aanmerking komen voor een  EPC-labelpremie en/of renovatiekrediet met rentesubsidie (bij energierenovatie na aankoop. U moet de slechte of verbeterde energieprestatie telkens bewijzen met een EPC.

 • Sinds 2023 geldt er na aankoop (of andere ‘overdracht(open definitie)’) een renovatieverplichting voor gebouwen met een slechte energieprestatie. Alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na aankoop. U zult een EPC moeten laten maken om de renovatie te bewijzen.

 • Sinds 1 oktober 2022 werden de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen ‘bevroren’. Dit geldt voor 1 jaar. Een indexering mag niet voor woningen met een EPC-label E of F of voor woningen zonder EPC-attest. Voor woningen met een EPC-label D wordt de indexatie beperkt tot 50%. Voor meer informatie en veel gestelde vragen (wat als er geen EPC is, wat als het EPC geen label heeft, ...)

WONINGPAS WEBSITE.png

De Woningpas

Een woning (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren, daar komt heel wat papierwerk bij kijken. De woningpas is een gratis digitaal paspoort dat alle informatie over uw huis samenbrengt! Alles wat u over uw woning wilt weten, in één handig overzicht ? Dat is de woningpas. U vindt er info over keuringen, attesten en vergunningen, gegevens uit het energiecprestatiecertifcaat (EPC) of uw EPB-aangifte. Dat maakt het veel gemakkelijker om bijvoorbeeld na te gaan hoe energiezuinig uw huis is. 

Hoelang is het certificaat geldig?

Een EPC is maximaal 10 jaar geldig. Bij verkoop zijn sinds 2022 enkel EPC's geldig dit opgemaakt zijn vanaf 2019.

Het EPC vervalt als :​

* de gebouweenheid van bestemming verandert, bijvoorbeeld van wonen naar winkel, restaurant of kantoor of omgekeerd

* een nieuw EPC is ingediend

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

bottom of page